Vi är nu ansvariga att minska vår energiförbrukning och leva mer hållbart än tidigare. För att göra det, måste vi vara mer medvetna om vår energiförbrukning och agera därefter. Vi behöver också vara förberedd på framtiden och vad som kommer ske.

Energy consumption

Se energiförbrukningen för dina stora energiförbrukare.

Control power

Fjärrstyrda eluttag för att förhindra onödig strömförbrukning

Temperature

Kontrollera temperaturen var du än befinner dig

Battery power

Kontrollera status för din batteriladdningsnivå


Vi har många lösningar som låter dig styra och kontrollera din energiförbrukning

Behöver du lite inspiration?

Kolla in några av våra upplevelser för ett rikare liv tillsammans!