LEGRAND SCANDINAVIA A/S

Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre
Danmark

REPRESENTERAT AV

Verkställande direktör: Ralf Schweickardt

KONTAKT

Telefon: +46 31 19 91 50
E-post: info.scandinavia@legrandgroup.com 

CVR-NUMMER

29185808

VAT-NUMMER

DK29185808

WEEE

Legrand Scandinavia A/S är registrerat i det nationella producentansvarsregistret, jfr. Meddelandena om producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och/eller bilar.
Registreringen kan också ses på www.dpa-system.dk.